Vzor smlouvy

Darovací smlouva

Darovací smlouva může být mezi právnickými, ale často se vyskytuje i mezi fyzickými osobami. Samozřejmě, při každém dárku k narozeninám není potřeba vypisovat dokument darovací smlouvy. Ale například při převodu nemovitosti už je darovací smlouva nutná. Nevýhodou darovací smlouvy a věc, která tuto smlouvu velice degraduje pod ostatní je povinnost úhrady darovací daně. Naštěstí tato daň není moc vysoká a stále se vyplatí věc darovat než ji prodat. Darovací smlouva může být samozřejmě i na hodnotnější movité věci a co se týká firem, tedy právnických osob, zde je potřeba tento dokument vypisovat neustále, aby bylo zcela průhledné účetnictví. Jak už bylo nastíněno darovací smlouva je nejčastěji využívána při převodu nemovitostí a u těchto drahých záležitostí je potřeba, aby darovací smlouva měla všechny zákonitosti, které popisuje občanský zákoník.

Darovací smlouva jako téměř všechny smlouvy začíná vypsáním obou stran, v tomto případě je označujeme jako dárce a jako obdarovaného. Darovací smlouva má nejčastěji čtyři části nezbytné pro splnění všech podmínek a pro nejlepší popsání právnické situace, které po uzavření darovací smlouvy nastává. Je potřeba poznamenat bez čeho se tedy darovací smlouva jako dokument nemůže obejít. Jsou jimi předmět smlouvy, převod vlastnického práva a úvodní a závěrečné ustanovení. Je důležité vědět, že v občanském zákoníku je naříženo, že darovací smlouva musí být bezpodmínečně písemná.

Výjímku tvoří darovací smlouva o movitých věcech, která je považována za takzvanou reálnou formu a té se písemná forma nevyžaduje. Také je vhodné poznamenat, pokud by došlo k tomu, že obdarovaný by měl být nezletilý je nutné uvést jméno jeho zákonného zástupce a to ve všech dokumentech darovací smlouvy.